Regulamin zakupów

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WYDRUKOWANE

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest: WYDRUKOWANE Izabela Rzeszutek Al. Zwycięstwa 15c/42 41-200 Sosnowiec NIP 6443504211  adres email: wydrukowane@onet.pl ; biuro.wydrukowane@wp.pl , telefon 500 540 201.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny podane przy produktach nie zawierają kosztów dostawy, ostateczny koszt zamówienia zależy będzie od wybranej formy dostawy (cennik dostaw można sprawdzić TUTAJ lub w trakcie wybierania formy dostawy w koszyku). Do zamówień odbieranych osobiście w siedzibie sklepu nie dolicza się kosztów wysyłki.
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Kontakt za pomocą wiadomości tekstowych ze sklepem za pośrednictwem maila wydrukowane@onet.pl lub biuro.wydrukowane@wp.pl oraz aplikacji Facebook https://web.facebook.com/wydrukowane/ lub aplikacji Instagram https://www.instagram.com/wydrukowane/ lub Whatsupp możliwy jest 24 godziny na dobę, kontakt telefoniczny jedynie w godzinach pracy obsługi sklepu (9-17 od poniedziałku do piątku) po numerem : 500-540-201
 8. Korzystanie ze sklepu jest możliwe przy spełnieniu minimalnych wymagań technicznych przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli, złożenie zamówienia wymaga dodatkowo posiadania konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.
 9. Korzystanie (przebywanie na) z witryny/nie sklepu jest dobrowolne i bezpłatne
 10. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach które obowiązywały z chwilą złożenia zamówienia.
 11. Administratorem danych osobowych jest Sklep. Dane osobowe są podawane dobrowolnie i przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności  Sklepu. Klient ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania

 

§2

Rejestracja

 1. Klienci mają możliwość rejestracji konta w sklepie internetowym, w wyniku czego tworzą Konto.
 2. Utworzenie konta następuje poprzez uzupełnienie formularza rejestracji (aby do niego przejść wystarczy kliknąć przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ w prawym górnym rogu ekranu- dotyczy wersji komputerowej sklepu) oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.
 3. Po utworzeniu konta klient otrzymuje potwierdzenie na podany w rejestracji adres mailowy - należy potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości.
 4. Klient może usunąć konto poprzez zgłoszenie prośby do obsługi sklepu pod adresem mail : wydrukowane@onet.pl lub biuro.wydrukowane@wp.pl będzie to skutkowało usunięciem wszystkich jego danych dotyczących jego zamówień i obecności w sklepie,  z tym, że usunięcie  możliwe jest tylko gdy nie następuje to w okresie, w którym sklep jest zobligowany do  świadczenia usług wobec Klienta wynikających z gwarancji lub rękojmi lub gdy na Sklepie ciążą obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów podatkowych.
 5. Sklep ma prawo usunąć konto klienta w uzasadnionych przypadkach ( w tym w przypadku podania błędnych danych osobowych lub naruszenia prawa bądź dobra osób trzecich za pośrednictwem konta)
 6. Wszystkie czynności prawne zaistniałe przed usunięciem konta nie tracą ważności.

 

§3

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (24 godziny na dobę) zarówno dla klientów zarejestrowanych jak i bez rejestracji
 • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu (24 godziny na dobę)- wydrukowane@onet.pl lub biuro.wydrukowane@wp.pl
 • telefonicznie (w tej formie tylko w godzinach pracy obsługi sklepu - 9-17 od poniedziałku do piątku) na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt, zamówienia takie muszą być jednak później potwierdzone na trwałym nośniku jakim jest email, sms lub inna wiadomość.
 • poprzez wiadomości tekstowe na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i Whatsupp (24 godziny na dobę)

     1a. Zamówienia w sklepie mogą składać osoby fizyczne, przedsiębiorcy indywidualni, osoby prawne zwani w niniejszym regulaminie Klientami. 

 1. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16. Realizacja zamówień złożonych w sobotę, niedzielę, święta, dni ustawowo wolne od pracy oraz dniach urlopu sklepu odbywa się począwszy od najbliższego dnia roboczego zgodnie z określonym dla produktu terminem realizacji.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 5. Pokazane na stronie sklepu zdjęcia oraz wizualizacje produktów mają jedynie charakter poglądowy - nie odzwierciedlają ich faktycznej wielkości oraz w zależności od ustawień monitora kolorystyki (dokładamy wszelkich starań by produkty były odwzorowane jak najlepiej).
 6. Klient zamawiając towar z własnym nadrukiem lub zmieniając treść lub wygląd produktów ze sklepu na własne życzenie zapewnia, że nie są przedmiotem praw osób trzecich i ma prawo do ich używania. W tej sytuacji odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw autorskich, osobistych lub praw do nazwy/nazwiska spoczywa na Kliencie. Jeśli klient ma odpowiadać za naruszenie w.w praw zwolni od Sklep ze wszystkich wierzytelności i roszczeń oraz zwróci Sklepowi wszystkie ewentualnie poniesione z tego tytułu koszty. 

 

§4

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określonych w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w CENNIKU DOSTAWY; podczas wyboru sposobów dostawy w koszyku po skompletowaniu zamówienia klient ma wgląd co do ceny przesyłek w zależności od wybranej formy dostawy i ilości zakupionych produktów.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę chyba że przed złożeniem zamówienia strony ustalą inaczej.
 4. Klient ma 14 dni na dokonanie płatności na konto sklepu podane w wiadomości e-mail za zamówienie z wybraną opcją płatność przelewem. Po upływie tego terminu w celu uaktualnienia zamówienia prosimy skontaktować się z nami poprzez wybraną przez Państwa formę - formy KONTAKTU z nami-

 

§5

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Sklep wysyła i dostarcza klientom produkty wolne od wad. 
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, wpływ płatności jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji, a okres produkcji towaru lub realizacji zamówienia jest liczony od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wpływu płatności
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin rozpoczęcia okresu produkcji towaru lub realizacji zamówienia wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Po zaksięgowaniu wpłaty dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest kolejny dzień roboczy następujący po dniu zaksięgowania.
 4. Wszystkie paczki są numerowane i mają możliwość ich śledzenia.
 5. Wybór dostawy ODBIÓR OSOBISTY oznacza odbiór w siedzibie firmy w Sosnowcu lub w ustalonym wcześniej miejscu w okolicy miasta Sosnowiec. 
 6. Wybór dostawy POBRANIE oznacza wysyłkę, za którą całą należność pokrywa się przy odbiorze zamówienia- u listonosza/ kuriera lub w oddziale poczty. 
 7. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez zamawiającego ma obowiązek zwrotu kosztów wysyłek oraz pokrycia kosztów kolejnej wysyłki towaru do niego. 
 8. Termin realizacji zamówienia jest okresem produkcji towaru (okres ten jest podany przy każdym produkcie) powiększonym o okres oczekiwania na płatność oraz okres dostawy poprzez wybraną formę wysyłki lub odbioru.

 

§6

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien poinformować o tym Sklep pisemnie korzystając z wybranej formy kontaktu z nami opisanej w zakładce KONTAKT w uzasadnionych przypadkach wymagających oceny reklamowanego towaru na żywo Sklep odbierze od klienta towar na swój koszt. Poinformuje o tym klienta w piśmie z ustosunkowaniem się do reklamacji.
 2. W reklamacji klient może albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunie wadę. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

  Klient może też żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo o usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

  Klient może zamiast nie zgodzić się na proponowane przez Sklep usunięcie wady i żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany zażądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo powodowałoby nadmierne koszty w porównaniu zaproponowanym przez Sklep rozwiązaniem. 

 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej informacji o reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji przez Sklep za uzasadnioną.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 6. Konsument ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także za pomocą tzw. „Alternatywnych metod rozstrzygania sporów” (ADR).
 7. Towary wystawione przez sklep w obniżonych cenach(wyprzedaże) oraz z zamówień indywidualnych nie podlegają reklamacji, wymianie ani zwrotowi. 
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów
 9. Formularz zwrotu znajduje się na stronie sklepu w zakładce REKLAMACJE I ZWROTY
 10. Okres w jakim produkty podlegają reklamacji to 2 lata. Klient może złożyć reklamację na wadę ujawnioną do 2 lat od otrzymania produktu. Okres na złożenie reklamacji to do 6 lat od daty ujawnienia wady.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wyjątkiem są tu produkty o których mowa w pkt 5. 
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Adres na który produkt ma zostać zwrócony jest przesyłany do Państwa każdorazowo po otrzymaniu od klienta informacji o chęci zwrotu produktu. Klient ponosi koszty dostawy zwrotnej produktu.
 4. W terminie do 14 dni od otrzymania towaru i jego sprawdzenia Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej. Dotyczy to wszystkich towarów ze sklepu internetowego WYDRUKOWANE Izabela Rzeszutek które opisane są jako DOSTĘPNE * (*wykonywane na zamówienie) ze względu na charakter ich tworzenia- są produktami o właściwościach  określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu. Zwroty/wymiana tych towarów są możliwe tylko za zgodą sklepu. Zwroty nie przysługują również osobom, które odbierają zamówienie osobiście i przed zakupem mają możliwość oceny produktu. Zwroty nie przysługują również osobom prawnym, osobom fizycznym i przedsiębiorcom prowadzącym działalność, którzy dokonali zakupu na fakturę VAT z wyłączeniem przedsiębiorców indywidualnych, którzy dokonali zakupu o charakterze niezawodowym o ile nie zakupili oni produktów niepodlegających zwrotom (produkty niepodlegające zwrotom wymienione są na początku §7 pkt 5.)
 6. Sklep nie przyjmuje paczek pobraniowych (płatnych przy odbiorze). 
 7. Formularz zwrotu znajduje się na stronie sklepu w zakładce REKLAMACJE I ZWROTY
 8. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

 

§8

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: - realizacja Umowy (świadczenie usług sprzedaży towarów), a jej wykonanie bez danych osobowych Kupującego jest niemożliwe
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newslettera).
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 4. Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych ze sklepu poprzez zgłoszenie prośby do obsługi sklepu pod adresem mail : wydrukowane@onet.pl lub biuro.wydrukowane@wp.pl będzie to skutkowało usunięciem wszystkich jego danych dotyczących zamówień i jego obecności w sklepie z tym, że usunięcie  możliwe jest tylko gdy nie następuje to w okresie, w którym sklep jest zobligowany do  świadczenia usług wobec Klienta wynikających z gwarancji lub rękojmi lub gdy na Sklepie ciążą obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów podatkowych. 

 

§9

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zakupując produkty potwierdzasz zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 5.

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego  oraz Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów.
 2. Prawem właściwym dla regulaminu Sklepu WYDRUKOWANE Izabela Rzeszutek , jak również dla wszystkich umów zawartych na jego podstawie (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl